sloveská verzia

NOVINKY 2024

27.června 2024

 

Petice: Zachraňme společně chaty a stezky!

 

Naše požadavky vůči federální vládě

 

  • Nouzový balíček v celkové výši 95 milionů eur na záchranu rakouských horských chat a stezek
  • Zakotvení v novém vládním programu

Tyto požadavky se týkají naléhavě potřebných zásadních oprav exponovaných horských chat a všech cest.

 

I občané ČR mohou petici podepsat.

 

PETICE ALPENVEREIN Foto: Alpenverein

 

Důvod

 

Dotace pro alpské spolky, které činí méně než 18 % nákladů na běžnou údržbu chat, jsou zcela zjevně příliš nízké. Od poslední úpravy dotací ze strany Spolkového ministerstva práce a hospodářství (BMAW) v roce 2013 vzrostly náklady na výstavbu v údolí o 42 % a ve vysokých horách ještě výrazněji. To je pro spolky nadále neudržitelné - zejména v době, kdy v důsledku klimatické krize dochází ke stále masivnějším škodám způsobeným extrémními povětrnostními jevy.

 

272 horských chat a 50 000 kilometrů turistických stezek je v zoufalém stavu. Hrozí, že se doslova rozpadnou: Horské spolky již nemohou provozovat v průměru tři až čtyři chaty ročně. Některé stezky musí být uzavřeny nebo opuštěny. Rakouské alpské infrastruktuře hrozí kolaps. Společně tomu chceme zabránit!

 

Záchrana horských chat

 

Horské chaty poskytují bezpečí lidem, kteří vyhledávají pobyt v horách, jsou základem cestovního ruchu a jsou ohlašovnami mimořádných událostí v horách. Součástí alpských sdružení je 429 chat, domů a bivaků, z toho 272 horských chat v alpských lokalitách. Téměř žádná z chat není schopna financovat náklady na údržbu ze svého běžného provozu, a to i přes existující dotace. Nyní je tedy čas na naléhavou výzvu z Alp: Zachraňme společně naše horské chaty!

 

Údržba turistických stezek

 

Rakouské alpské spolky udržují přibližně 50 000 kilometrů stezek, které jsou základem pro orientaci návštěvníků v rakouském turistickém regionu. Dobrovolníci značí a označují stezky a trasy. Odpovědnost vlastníků stezek je stále rozsáhlejší. Současně se v důsledku klimatické krize zvyšují sesuvy půdy, padání skal a škody způsobené vichřicemi. Je proto stále více práce. Sdružení jsou závislá na členských příspěvcích, darech a veřejných dotacích, aby mohla udržovat síť stezek pro všechny rekreanty na horách.

 

Zajištění přidané hodnoty

 

Pěší turistika je nejoblíbenějším druhem dovolené pro hosty v Rakousku a nejčastěji provozovaným sportem mezi rakouskými obyvateli. Rozsah možností pěší turistiky činí z Rakouska oblíbenou dovolenkovou destinaci a vytváří základy cestovního ruchu. Horské chaty navíc vytvářejí přímá i nepřímá pracovní místa. Tato regionální přidaná hodnota nesmí být ztracena!

 

 

Další informace naleznete zde!

 

ALPENVEREIN EDELWEISS CZ

 

archiv novinek