sloveská verzia

NOVINKY 2023

31.října 2023

 

Změna prezidenta Alpenvereinu - Andreas Ermacora oceněn Zlatým čestným vyznamenáním Rakouské republiky

 

Andreas Ermacora se oficiálně rozloučil s funkcí dlouholetého prezidenta Alpenvereinu a s optimismem hledí do budoucnosti spolku. Na valném shromáždění Alpenvereinu v Rankweilu převzal z rukou spolkového ministra Raucha zlaté čestné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku jako nejvyšší republikové vyznamenání. Gerald Dunkel-Schwarzenberger vystřídá Ermacoru ve funkci předsedy Rakouského alpského spolku 1. ledna 2024.

 

Andreas Ermacora
Andreas Ermacora

 

Jedna éra končí: Andreas Ermacora byl 31 let členem prezidia Rakouského alpského spolku, z toho deset let jako čestný prezident. Stalo se tak na valném shromáždění v Dornbirnu v roce 1992: "Několik schůzek na začátku se postupem času změnilo v průměrně 400 až 500 hodin ročně, k tomu jen tak mimochodem schůzky a telefonáty, jednání s politiky, nesčetné návštěvy sekcí," ohlíží se Andreas Ermacora. Po téměř 300 setkáních prezidia a 30 valných hromadách Ermacora ve funkci prezidenta končí.

 

Vysoké pracovní nasazaní se vyplatilo: počet členů se během této doby více než ztrojnásobil, z 227 000 (31. prosince 1991) na 725 000 (31. prosince 2022). Ermacora to vysvětluje takto: "Podařilo se nám vytvořit obrovskou nabídku pro jednotlivce v kombinaci s mírným členským poplatkem. Publikace, slevy na chatách, pojištění, mládež Alpenvereinu, kurzy. V neposlední řadě postavení spolku jako velké organizace na ochranu přírody vedlo k širokému přijetí mezi obyvatelstvem."

 

Celkově je Alpenverein, pokračoval Ermacora, vynikajícím sdružením se statisíci členy, s důvěryhodnou spolkovou politikou, se solidní finanční strukturou a především s tisíci funkcionáři, kteří dávají svůj volný čas, znalosti, schopnosti a dovednosti do služeb spolku. "Jsou to lidé, kteří spolek utvářejí," zdůrazňuje odstupující prezident, "všem bych chtěl upřímně poděkovat."

 

Sám Ermacora se na valném shromáždění v roce 2023 dočkal velké pocty: Ministr sociálních věcí a zdravotnictví Johannes Rauch mu udělil "Zlaté čestné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku".

 

Zlaté čestné vyznamenání za zásluhy

 

Nový prezident Alpenvereinu: Gerald Dunkel-Schwarzenberger

 

Na konci roku 2023 odstoupí Andreas Ermacora z funkce předsedy Rakouského alpského spolku. Jeho nástupcem se od 1. ledna 2024 stane Gerald Dunkel-Schwarzenberger, vystudovaný ekonom životního prostředí, od roku 2008 místopředseda Rakouského alpského spolku, dlouholetý spolkový vedoucí mládeže a turistický průvodce. Jeho dosavadní zaměření na územní plánování a ochranu přírody, stejně jako jeho nadšené angažmá v tématech mládeže a inkluze ho budou provázet i v prezidiu. "Před spolkem stojí velké výzvy, kromě témat horských chat a ochrany alpské přírody také naše ambiciózní klimatická strategie, kterou jsme zavázali stát se do roku 2033 klimaticky neutrální," říká Gerald Dunkel-Schwarzenberger. "Takovou cestou se lze vydat pouze společně a Alpenverein se svými více než 725 000 členy se své zodpovědnosti jako významný hlas společnosti v budoucnu nevyhne."

 

Gerald Dunkel-Schwarzenberger
Gerald Dunkel-Schwarzenberger

 

Sebevědomý pohled do budoucnosti

 

Zejména v neklidných dobách může být spolek cennou kotvou stability a pomoci při zvládání výzvev s podobně smýšlejícími lidmi, říká Ermacora. A navzdory všem krizím hledí do budoucnosti s důvěrou: "Přál bych si, aby se lidé i nadále drželi myšlenek a hodnot Alpenvereinu. Kamarádství při horských sportech, kompetence v otázkách bezpečnosti a především ochrana naší přírody musí zůstat v popředí, protože právě to dělá Alpenverein autentickým. Důležité je udržovat vzájemné vztahy plné respektu, a to jak uvnitř spolku, tak na veřejnosti. A zaujmout stanovisko tam, kde je to nutné.

 

Ke změně na postu předsedy se vyjádřil také generální tajemník Rakouského alpského spolku Clemens Matt: "Uznání, kterého se dnes Andreasi Ermacorovi dostalo, je důkazem jeho vynikající práce a neúnavného nasazení pro náš spolek. Jsme mu hluboce vděčni za vše, čeho dosáhl. Zároveň se s důvěrou těšíme na nadcházející éru pod vedením Geralda Dunkela-Schwarzenbergera. Díky jeho odborným znalostem a nasazení jsme dobře připraveni na výzvy, které nás čekají."

 

 

Zdroj:

Tiskové oddělení:

Österreichischer Alpenverein

Öffentlichkeitsarbeit

www.alpenverein.at

 

 

ALPENVEREIN EDELWEISS CZ

 

archiv novinek