sloveská verzia koukněte na náš Facebook

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE

Pojištění v rámci členství v Alpenverein

 

Členství v Rakouském Alpenvereinu (ÖAV) neznamená pouze pojištění, přesto se stále více lidí stává členy Alpenvereinu především kvůli němu.

 

Pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět více o tomto pojištění jsme zde připravili soubor informací, na které jsme nejčastěji dotazováni. V žádném případě však tyto informace nenahrazují Všeobecné podmínky.

 

Rozsah pojištění

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy Alpenvereinu při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí. Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci.

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy.

 

Pojistné částky

1. 25.000 EUR - náklady na záchranu na osobu a pojistnou událost.

2a. Bez omezení částky - náklady na repatriaci ze zahraničí.

2b. Bez omezení částky - náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku, když jí předcházela záchrana.

2c. 10.000 EUR - náklady ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů transportu do nejbližší vhodné nemocnice, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí.

 

!!! POZOR: Transporty podle bodů 2a, 2b musí být organizovány smluvní organizací uvedenou na členské kartě Alpenverein, jinak uhradí pojišťovna maximální částku 750 EUR !!!

Jedná se o:

Tyrol Air Ambulance, telefon +43 (0) 512 22422+43 (0) 512 22422, fax 28 88 88, e-mail: taa@taa.at

 

3. 3.000.000 EUR - pojištění povinného ručení

4. 35 000 EUR - pojištění právní ochrany

(Pozor: Body 3 a 4 platí pouze v Evropě a pro vybrané druhy sportů - viz.Všeobecné podmínky)

 

Omezení

Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí. Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6000mnm a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska.

 

Pojistitelem spolku ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je pojišťovna GENERALI Versicherung AG. Jak se přihlásit do ALPENVEREINU.

 

UPOZORNĚNÍ

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

 

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a smluvních států (více viz. Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.