sloveská verzia koukněte na náš Facebook

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE

Pojištění v rámci členství v Alpenverein

 

Členství v Rakouském Alpenvereinu (ÖAV) neznamená pouze pojištění, přesto se stále více lidí stává členy Alpenvereinu především kvůli němu.

 

Pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět více o tomto pojištění jsme zde připravili soubor informací, na které jsme nejčastěji dotazováni. V žádném případě však tyto informace nenahrazují Všeobecné podmínky.

 

Rozsah pojištění

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy Alpenvereinu při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí. Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci.

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy.

 

Pojistné částky

1. 25.000 EUR na osobu a pojistnou událost - náklady na záchranu na horách a na vodě v tuzemsku a v zahraničí. Celoročně, celosvětově.

2. Celosvětově, během prvních osmi týdnů.

2.1 Bez omezení částky - náklady na repatriaci ze zahraničí. Celosvětově, během prvních osmi týdnů.

2.2 10.000 EUR - náklady ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů transportu do nejbližší vhodné nemocnice, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí.

2.3 Bez omezení částky - náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku, když jí předcházela záchrana.

 

!!! POZOR: Před repatriací, převozem, stacionárním léčebným ošetřením v zahraničí a přemístěním v tuzemsku (ne při záchranné či pátrací akci) se bezpodmínečně spojte s 24-hodinovou službou Tirol Air Ambulance, jinak uhradí pojišťovna maximální částku 750 EUR !!!

 

Tyrol Air Ambulance, telefon +43 (0) 512 22422+43 (0) 512 22422, fax 28 88 88, e-mail: taa@taa.at

 

3. 3.000.000 EUR - pojištění povinného ručení. Celoročně, v celé Evropě.

4. 35 000 EUR - pojištění právní ochrany. Celoročně, v celé Evropě.

(Pozor: Body 3 a 4 platí pouze v Evropě a pro vybrané druhy sportů - viz.Všeobecné podmínky)

 

Omezení

Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí. Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy během cest s výstupem na hory s vyšší nadmořskou výškou než 6000mnm a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska.

 

UPOZORNĚNÍ

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

 

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Norska, Turecka a smluvních států (více viz Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.

 

Obecně lze říct, že pojištění v rámci Alpenvereinu je, vzhledem k výši krytí léčebného ošetření, vhodné pro cesty v Evropské unii a smluvních státech, kde platí reciprocita na proplácení léčebné péče - viz Evropský zdravotní průkaz

 

Pokud chcete být dostatečně pojištěni pro cestu mimo Evropský prostor, kde tato reciprocita neplatí, tak doporučujeme dopojištění léčebných výloh u libovolné komerční pojišťovny (nebo kombinaci s pojištěním na platební kartě), a nebo nabízíme členům Alpenvereinu dodatečné jednorázové pojištění u rakouské pojišťovny Europaeische Versicherung AG.

 

 

Pojistitelem spolku ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je pojišťovna GENERALI Versicherung AG.